Regulamin Kids Club Park Kalisz

REGULAMIN KIDS CLUB PARK

§ 1
1. M § S Krymarys sp. z o.o. zapewnia Klientom możliwość korzystania z KIDS CLUB PARK, zwanego dalej, Mini Klubu, w ramach którego prowadzone są w szczególności animacje, warsztaty, gry sportowe dla dzieci. Działalność ta prowadzona jest na podstawie ustawy Prawo Przedsiębiorców.
2. Mini Klub prowadzony przez M § S Krymarys sp. z o.o nie stanowi prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 Prawa Oświatowego lub innej formy wychowania przedszkolnego.
3. Mini Klub znajduje się w AQUAPARK Kalisz.
§ 2
1. Mini Klub czynny jest we wskazane dni w tygodniu tj. od środy do piątku w okresie od 17.07.2019 do 30.08.2019
2. Mini Klub jest czynny w wyznaczonych godzinach: od 8.00 do 16.00. W przypadku zgłoszenia najpóźniej na 1 dzień roboczy istnieje możliwość otwarcia Klubu do godziny 19.30.
§ 3
1. Personel zatrudniony w Mini Klubie zajmuje się animowaniem zabaw i zajęć integracyjnych dla dzieci przebywających w nim.
2. Mini Klub może być wyposażony w zabawki, gry zręcznościowe, piłki, balony, etc. oraz akcesoria do zajęć plastycznych i / lub zręcznościowych (farby, pędzle, bibuła, wyklejanki etc.) Wyposażenie Mini Klubu może być różne w zależności od oferowanych zabaw.
3. Zajęcia w Mini Klubie odbywać się będą na terenie całego AQUAPARK Kalisz.
4. W wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze i stanowi zagrożenie dla innych dzieci Personel Mini Klubu może odmówić przyjęcia  dziecka lub nakazać opuszczenie terenu Mini Klubu przez dziecko. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń (dotyczących bezpieczeństwa zabawy, spraw organizacyjnych) Personelu Mini Klubu.
5. M § S Krymarys sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i / lub osobie wyrządzone przez dziecko lub jego Opiekuna.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wniesione na teren Mini Klubu lub w nim pozostawione.
7. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zabrania się przebywania w Mini Klubie osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformowania Personelu Mini Klubu o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu).
8. Uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/ imprezach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.
§ 4
1. Korzystanie z Mini-Klubu jest odpłatne zgodnie z Cennikiem Opłat stanowiącym Załącznik do Regulaminu.
2. W przypadku korzystania z oferty całodniowej, Mini Klub gwarantuje w cenie wejścia wyżywienie w postaci: poczęstunku, obiadu, koktajlu owocowego.
3. Warunkiem uczestnictwa dziecka w całodniowej ofercie jest pisemne zgłoszenie dziecka najpóźniej na 3 dni przed planowanym uczestnictwem dziecka oraz uiszczenie opłaty najpóźniej w dniu przybycia dziecka do Mini Klubu.

Cennik
75 zł / 1 dzień osoba
Przedłużenie pobytu dziecka do godzin 19 30 – dodatkowo 20 zł – 1 osoba