Regulamin Vouchery WOŚP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW
WOŚP KIDS CLUB PARK

Vouchery upoważniają do skorzystania z oferty Kids Club Park zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego voucheru.

1. Kids Club Park oferuje VOUCHER PROMOCYJNY 28 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY , który uprawniają ich posiadaczy do skorzystania z oferty Kids Club Park na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Kids Club Park posiada w ofercie następujące rodzaje voucherów– w postaci voucherów wartościowych na kwotę każdorazowo określoną na bonie ustaloną w chwili otrzymania przez klienta
3. Okres ważności widnieje na voucherze.
4. Niewykorzystanie voucheru w podanym na nim terminie jest równoznaczne z utratą ważności bonu.
5. W przypadku gdy w okresie ważności voucheru jego posiadacz nie wykorzysta bonu w pełnej wartości, pozostała do wykorzystania kwota nie podlega zwrotowi przez Kids Club Park.
6. Zgodnie z życzeniem, posiadacz voucheru może do niego dopłacić, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość bonu.
7. W przypadku utraty lub zniszczenia bonu podarunkowego Kids Club Park nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
8. Kids Club Park zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku , które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwość co do ich autentyczności. W takim przypadku bon upominkowy uznany zostanie przez Kids Club Park za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
9. Voucher upominkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Kids Club Park na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
10. Otrzymany voucher nie podlega zwrotowi.
11. Bon może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt.
12. Voucher może zostać wykorzystana na:
– bilet wstępu do Kids Club Park
– bilet wstępu do Kids Club Park – opieka
13. Integralną częścią jest niniejszy Regulamin, który na życzenie klienta jest udostępniany w recepcji Kids Club Park. Podczas otrzymania vouchera klient oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
14. Kids Club Park zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej, wszelkie poprzednie wersje (publikowane w internecie bądź drukowane) tracą ważność.